Списък на файловете в пакета php7.4-cli в sid, архитектура mipsel

/usr/bin/phar.phar7.4
/usr/bin/phar7.4
/usr/bin/php7.4
/usr/lib/php/7.4/sapi/cli
/usr/share/bug/php7.4-cli/control
/usr/share/bug/php7.4-cli/script
/usr/share/doc/php7.4-cli
/usr/share/lintian/overrides/php7.4-cli
/usr/share/man/man1/phar.phar7.4.1.gz
/usr/share/man/man1/phar7.4.1.gz
/usr/share/man/man1/php7.4.1.gz