Списък на файловете в пакета pgadmin3 в sid, архитектура mipsel

/usr/bin/pgadmin3
/usr/share/applications/pgadmin3.desktop
/usr/share/doc/pgadmin3
/usr/share/man/man1/pgadmin3.1.gz
/usr/share/pixmaps/pgadmin3.svg
/usr/share/pixmaps/pgadmin3.xpm