Списък на файловете в пакета pandoc в sid, архитектура mipsel

/usr/bin/pandoc
/usr/share/doc/pandoc/BUGS
/usr/share/doc/pandoc/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/pandoc/README.Debian
/usr/share/doc/pandoc/README.md.gz
/usr/share/doc/pandoc/TODO.Debian
/usr/share/doc/pandoc/buildinfo_mipsel.gz
/usr/share/doc/pandoc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pandoc/changelog.Debian.mipsel.gz
/usr/share/doc/pandoc/changelog.gz
/usr/share/doc/pandoc/copyright
/usr/share/lintian/overrides/pandoc
/usr/share/man/man1/pandoc.1.gz