Списък на файловете в пакета openmpi-bin в sid, архитектура mipsel

/etc/openmpi/openmpi-default-hostfile
/etc/openmpi/openmpi-mca-params.conf
/etc/openmpi/openmpi-totalview.tcl
/usr/bin/mpiCC.openmpi
/usr/bin/mpic++.openmpi
/usr/bin/mpicc.openmpi
/usr/bin/mpicxx.openmpi
/usr/bin/mpiexec.openmpi
/usr/bin/mpif77.openmpi
/usr/bin/mpif90.openmpi
/usr/bin/mpifort.openmpi
/usr/bin/mpirun.openmpi
/usr/bin/ompi-clean
/usr/bin/ompi-ps
/usr/bin/ompi-server
/usr/bin/ompi-top
/usr/bin/ompi_info
/usr/bin/opal_wrapper
/usr/bin/opalc++
/usr/bin/opalcc
/usr/bin/orte-clean
/usr/bin/orte-ps
/usr/bin/orte-server
/usr/bin/orte-top
/usr/bin/orted
/usr/bin/orterun
/usr/bin/oshmem_info
/usr/bin/oshrun
/usr/share/doc/openmpi-bin/NEWS.gz
/usr/share/doc/openmpi-bin/README.Debian
/usr/share/doc/openmpi-bin/README.gz
/usr/share/doc/openmpi-bin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/openmpi-bin/copyright
/usr/share/man/man1/mpiCC.openmpi.1.gz
/usr/share/man/man1/mpic++.openmpi.1.gz
/usr/share/man/man1/mpicc.openmpi.1.gz
/usr/share/man/man1/mpicxx.openmpi.1.gz
/usr/share/man/man1/mpiexec.openmpi.1.gz
/usr/share/man/man1/mpif77.openmpi.1.gz
/usr/share/man/man1/mpif90.openmpi.1.gz
/usr/share/man/man1/mpifort.openmpi.1.gz
/usr/share/man/man1/mpirun.openmpi.1.gz
/usr/share/man/man1/ompi-clean.1.gz
/usr/share/man/man1/ompi-ps.1.gz
/usr/share/man/man1/ompi-server.1.gz
/usr/share/man/man1/ompi-top.1.gz
/usr/share/man/man1/ompi_info.1.gz
/usr/share/man/man1/opalCC.1.gz
/usr/share/man/man1/opal_wrapper.1.gz
/usr/share/man/man1/opalc++.1.gz
/usr/share/man/man1/opalcc.1.gz
/usr/share/man/man1/orte-clean.1.gz
/usr/share/man/man1/orte-ps.1.gz
/usr/share/man/man1/orte-server.1.gz
/usr/share/man/man1/orte-top.1.gz
/usr/share/man/man1/orteCC.1.gz
/usr/share/man/man1/ortec++.1.gz
/usr/share/man/man1/ortecc.1.gz
/usr/share/man/man1/orted.1.gz
/usr/share/man/man1/orterun.1.gz
/usr/share/man/man1/oshmem_info.1.gz
/usr/share/man/man1/oshrun.1.gz