Списък на файловете в пакета msmtp-mta в sid, архитектура mipsel

/lib/systemd/system/msmtpd.service
/usr/bin/newaliases
/usr/lib/sendmail
/usr/sbin/msmtpd
/usr/sbin/sendmail
/usr/share/doc/msmtp-mta/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/msmtp-mta/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/msmtp-mta/changelog.gz
/usr/share/doc/msmtp-mta/copyright
/usr/share/lintian/overrides/msmtp-mta
/usr/share/man/man1/msmtpd.1.gz
/usr/share/man/man1/newaliases.1.gz
/usr/share/man/man8/sendmail.8.gz