Списък на файловете в пакета libosmosdr0 в sid, архитектура mipsel

/lib/udev/rules.d/60-libosmosdr0.rules
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libosmosdr.so.0
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libosmosdr.so.0.0.0
/usr/share/doc/libosmosdr0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libosmosdr0/changelog.Debian.mipsel.gz
/usr/share/doc/libosmosdr0/copyright