Списък на файловете в пакета libharminv3 в sid, архитектура mipsel

/usr/lib/libharminv.so.3
/usr/lib/libharminv.so.3.0.0
/usr/share/doc/libharminv3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libharminv3/copyright