Списък на файловете в пакета klick в sid, архитектура mipsel

/usr/bin/klick
/usr/share/doc-base/klick
/usr/share/doc/klick/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/klick/changelog.gz
/usr/share/doc/klick/copyright
/usr/share/doc/klick/manual.html
/usr/share/klick/samples/click_emphasis.wav
/usr/share/klick/samples/click_normal.wav
/usr/share/klick/samples/noise_emphasis.wav
/usr/share/klick/samples/noise_normal.wav
/usr/share/klick/samples/sine_emphasis.wav
/usr/share/klick/samples/sine_normal.wav
/usr/share/klick/samples/square_emphasis.wav
/usr/share/klick/samples/square_normal.wav
/usr/share/man/man1/klick.1.gz