Списък на файловете в пакета h5utils в sid, архитектура mipsel

/usr/bin/h4fromh5
/usr/bin/h5fromh4
/usr/bin/h5fromtxt
/usr/bin/h5math
/usr/bin/h5topng
/usr/bin/h5totxt
/usr/bin/h5tovtk
/usr/share/doc/h5utils/README.Debian
/usr/share/doc/h5utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/h5utils/changelog.Debian.mipsel.gz
/usr/share/doc/h5utils/changelog.gz
/usr/share/doc/h5utils/copyright
/usr/share/h5utils/colormaps/BrBG
/usr/share/h5utils/colormaps/RdBu
/usr/share/h5utils/colormaps/autumn
/usr/share/h5utils/colormaps/bluered
/usr/share/h5utils/colormaps/bone
/usr/share/h5utils/colormaps/colorcube
/usr/share/h5utils/colormaps/cool
/usr/share/h5utils/colormaps/copper
/usr/share/h5utils/colormaps/dkbluered
/usr/share/h5utils/colormaps/flag
/usr/share/h5utils/colormaps/gray
/usr/share/h5utils/colormaps/green
/usr/share/h5utils/colormaps/hot
/usr/share/h5utils/colormaps/hsv
/usr/share/h5utils/colormaps/inferno
/usr/share/h5utils/colormaps/jet
/usr/share/h5utils/colormaps/lines
/usr/share/h5utils/colormaps/pink
/usr/share/h5utils/colormaps/prism
/usr/share/h5utils/colormaps/spring
/usr/share/h5utils/colormaps/summer
/usr/share/h5utils/colormaps/vga
/usr/share/h5utils/colormaps/viridis
/usr/share/h5utils/colormaps/winter
/usr/share/h5utils/colormaps/yarg
/usr/share/h5utils/colormaps/yellow
/usr/share/man/man1/h4fromh5.1.gz
/usr/share/man/man1/h5fromh4.1.gz
/usr/share/man/man1/h5fromtxt.1.gz
/usr/share/man/man1/h5math.1.gz
/usr/share/man/man1/h5topng.1.gz
/usr/share/man/man1/h5totxt.1.gz
/usr/share/man/man1/h5tovtk.1.gz