Списък на файловете в пакета gobjc++-mingw-w64-x86-64 в sid, архитектура mipsel

/usr/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/8.3-posix/cc1objplus
/usr/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/8.3-win32/cc1objplus
/usr/share/doc/gobjc++-mingw-w64-x86-64
/usr/share/lintian/overrides/gobjc++-mingw-w64-x86-64