Списък на файловете в пакета exim4-daemon-heavy в sid, архитектура mipsel

/usr/bin/mailq
/usr/bin/newaliases
/usr/lib/exim4/exim4
/usr/lib/sendmail
/usr/sbin/exim
/usr/sbin/exim4
/usr/sbin/rmail
/usr/sbin/rsmtp
/usr/sbin/runq
/usr/sbin/sendmail
/usr/share/bug/exim4-daemon-heavy/script
/usr/share/doc/exim4-daemon-heavy/EDITME.exim4-heavy.gz
/usr/share/doc/exim4-daemon-heavy/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/exim4-daemon-heavy/README.Debian.gz
/usr/share/doc/exim4-daemon-heavy/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/exim4-daemon-heavy/changelog.gz
/usr/share/doc/exim4-daemon-heavy/copyright
/usr/share/lintian/overrides/exim4-daemon-heavy
/usr/share/man/man8/exim4.8.gz
/usr/share/man/man8/mailq.8.gz
/usr/share/man/man8/newaliases.8.gz
/usr/share/man/man8/rmail.8.gz
/usr/share/man/man8/rsmtp.8.gz
/usr/share/man/man8/runq.8.gz
/usr/share/man/man8/sendmail.8.gz