Списък на файловете в пакета dicelab в sid, архитектура mipsel

/usr/bin/dicelab
/usr/share/doc/dicelab/README.gz
/usr/share/doc/dicelab/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dicelab/changelog.gz
/usr/share/doc/dicelab/copyright
/usr/share/doc/dicelab/dicelab_manual.pdf.gz
/usr/share/man/man1/dicelab.1.gz