Списък на файловете в пакета scram в sid, архитектура mips64el

/usr/bin/scram
/usr/lib/scram/libscram.so
/usr/share/bash-completion/completions/scram
/usr/share/doc/scram/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/scram/changelog.Debian.mips64el.gz
/usr/share/doc/scram/copyright
/usr/share/man/man1/scram.1.gz
/usr/share/scram/config.rng
/usr/share/scram/input.rng
/usr/share/scram/input/BSCU/BSCU.xml
/usr/share/scram/input/Baobab/baobab1-basic-events.xml
/usr/share/scram/input/Baobab/baobab1.xml
/usr/share/scram/input/Baobab/baobab2-basic-events.xml
/usr/share/scram/input/Baobab/baobab2.xml
/usr/share/scram/input/CEA9601/CEA9601-basic-events.xml
/usr/share/scram/input/CEA9601/CEA9601.xml
/usr/share/scram/input/Chinese/chinese-basic-events.xml
/usr/share/scram/input/Chinese/chinese.xml
/usr/share/scram/input/Chinese/high-prob.xml
/usr/share/scram/input/Chinese/mcs_prob.xml
/usr/share/scram/input/Chinese/mixed_mcs_prob.xml
/usr/share/scram/input/EventTrees/attack.xml
/usr/share/scram/input/EventTrees/attack_alignment.xml
/usr/share/scram/input/EventTrees/bcd.xml
/usr/share/scram/input/EventTrees/gas_leak/gas_leak.xml
/usr/share/scram/input/EventTrees/gas_leak/gas_leak_reactive.xml
/usr/share/scram/input/EventTrees/mef_example.xml
/usr/share/scram/input/HIPPS/HIPPS.xml
/usr/share/scram/input/Lift/lift.xml
/usr/share/scram/input/SmallTree/SmallTree.xml
/usr/share/scram/input/Theatre/theatre.xml
/usr/share/scram/input/ThreeMotor/event_tree.xml
/usr/share/scram/input/ThreeMotor/three_motor.xml
/usr/share/scram/input/TwoTrain/common_cause.xml
/usr/share/scram/input/TwoTrain/config.xml
/usr/share/scram/input/TwoTrain/event_tree.xml
/usr/share/scram/input/TwoTrain/nondeclarative_substitutions.xml
/usr/share/scram/input/TwoTrain/substitutions.xml
/usr/share/scram/input/TwoTrain/two_train.xml
/usr/share/scram/input/TwoTrain/two_train_alignment.xml
/usr/share/scram/input/ne574/ne574.xml
/usr/share/scram/report.rng