Списък на файловете в пакета postgis в sid, архитектура mips64el

/usr/bin/pgsql2shp
/usr/bin/raster2pgsql
/usr/bin/shp2pgsql
/usr/share/doc/postgis-doc/README.postgis.gz
/usr/share/doc/postgis/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/postgis/README.Debian
/usr/share/doc/postgis/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/postgis/changelog.gz
/usr/share/doc/postgis/copyright
/usr/share/man/man1/pgsql2shp.1.gz
/usr/share/man/man1/raster2pgsql.1.gz
/usr/share/man/man1/shp2pgsql.1.gz