Списък на файловете в пакета nmapsi4 в sid, архитектура mips64el

/usr/bin/nmapsi4
/usr/share/applications/kde4/nmapsi4-admin.desktop
/usr/share/applications/kde4/nmapsi4.desktop
/usr/share/dbus-1/interfaces/org.nmapsi4.Nmapsi4.xml
/usr/share/doc/nmapsi4/TODO
/usr/share/doc/nmapsi4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nmapsi4/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/nmapsi4.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/nmapsi4.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/nmapsi4.png
/usr/share/man/man1/nmapsi4-logr.1.gz
/usr/share/man/man1/nmapsi4.1.gz
/usr/share/menu/nmapsi4
/usr/share/nmapsi4/locale/nmapsi4_ca.qm
/usr/share/nmapsi4/locale/nmapsi4_cs.qm
/usr/share/nmapsi4/locale/nmapsi4_de.qm
/usr/share/nmapsi4/locale/nmapsi4_es.qm
/usr/share/nmapsi4/locale/nmapsi4_fr.qm
/usr/share/nmapsi4/locale/nmapsi4_it.qm
/usr/share/nmapsi4/locale/nmapsi4_ru.qm