Списък на файловете в пакета rygel-playbin в sid, архитектура mips

/usr/lib/mips-linux-gnu/rygel-2.6/plugins/librygel-playbin.so
/usr/lib/mips-linux-gnu/rygel-2.6/plugins/playbin.plugin
/usr/share/doc/rygel-playbin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rygel-playbin/changelog.gz
/usr/share/doc/rygel-playbin/copyright