Списък на файловете в пакета libmarkdown2 в sid, архитектура mips

/usr/lib/mips-linux-gnu/libmarkdown.so.2
/usr/lib/mips-linux-gnu/libmarkdown.so.2.2.4
/usr/share/doc/libmarkdown2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmarkdown2/copyright