Списък на файловете в пакета j4-dmenu-desktop в sid, архитектура mips

/usr/bin/j4-dmenu-desktop
/usr/share/doc/j4-dmenu-desktop/README.md
/usr/share/doc/j4-dmenu-desktop/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/j4-dmenu-desktop/changelog.gz
/usr/share/doc/j4-dmenu-desktop/copyright
/usr/share/man/man1/j4-dmenu-desktop.1.gz