Списък на файловете в пакета irssi-dev в sid, архитектура mips

/usr/include/irssi/irssi-config.h
/usr/include/irssi/irssi-version.h
/usr/include/irssi/src/common.h
/usr/include/irssi/src/core/args.h
/usr/include/irssi/src/core/capsicum.h
/usr/include/irssi/src/core/channel-rec.h
/usr/include/irssi/src/core/channel-setup-rec.h
/usr/include/irssi/src/core/channels-setup.h
/usr/include/irssi/src/core/channels.h
/usr/include/irssi/src/core/chat-protocols.h
/usr/include/irssi/src/core/chatnet-rec.h
/usr/include/irssi/src/core/chatnets.h
/usr/include/irssi/src/core/commands.h
/usr/include/irssi/src/core/core.h
/usr/include/irssi/src/core/expandos.h
/usr/include/irssi/src/core/ignore.h
/usr/include/irssi/src/core/iregex.h
/usr/include/irssi/src/core/levels.h
/usr/include/irssi/src/core/line-split.h
/usr/include/irssi/src/core/log.h
/usr/include/irssi/src/core/masks.h
/usr/include/irssi/src/core/misc.h
/usr/include/irssi/src/core/module.h
/usr/include/irssi/src/core/modules-load.h
/usr/include/irssi/src/core/modules.h
/usr/include/irssi/src/core/net-disconnect.h
/usr/include/irssi/src/core/net-nonblock.h
/usr/include/irssi/src/core/net-sendbuffer.h
/usr/include/irssi/src/core/network-openssl.h
/usr/include/irssi/src/core/network.h
/usr/include/irssi/src/core/nick-rec.h
/usr/include/irssi/src/core/nicklist.h
/usr/include/irssi/src/core/nickmatch-cache.h
/usr/include/irssi/src/core/pidwait.h
/usr/include/irssi/src/core/queries.h
/usr/include/irssi/src/core/query-rec.h
/usr/include/irssi/src/core/rawlog.h
/usr/include/irssi/src/core/recode.h
/usr/include/irssi/src/core/server-connect-rec.h
/usr/include/irssi/src/core/server-rec.h
/usr/include/irssi/src/core/server-setup-rec.h
/usr/include/irssi/src/core/servers-reconnect.h
/usr/include/irssi/src/core/servers-setup.h
/usr/include/irssi/src/core/servers.h
/usr/include/irssi/src/core/session.h
/usr/include/irssi/src/core/settings.h
/usr/include/irssi/src/core/signals.h
/usr/include/irssi/src/core/special-vars.h
/usr/include/irssi/src/core/tls.h
/usr/include/irssi/src/core/utf8.h
/usr/include/irssi/src/core/window-item-def.h
/usr/include/irssi/src/core/window-item-rec.h
/usr/include/irssi/src/core/write-buffer.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/chat-completion.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/command-history.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/completion.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/fe-capsicum.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/fe-channels.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/fe-common-core.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/fe-core-commands.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/fe-exec.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/fe-messages.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/fe-queries.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/fe-recode.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/fe-settings.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/fe-tls.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/fe-windows.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/formats.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/hilight-text.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/keyboard.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/module-formats.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/module.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/printtext.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/themes.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/window-activity.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/window-items.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/core/windows-layout.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/irc/dcc/fe-dcc.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/irc/dcc/module-formats.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/irc/dcc/module.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/irc/fe-irc-channels.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/irc/fe-irc-server.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/irc/module-formats.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/irc/module.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/irc/notifylist/module-formats.h
/usr/include/irssi/src/fe-common/irc/notifylist/module.h
/usr/include/irssi/src/fe-text/gui-printtext.h
/usr/include/irssi/src/fe-text/gui-windows.h
/usr/include/irssi/src/fe-text/mainwindows.h
/usr/include/irssi/src/fe-text/statusbar-item.h
/usr/include/irssi/src/fe-text/statusbar.h
/usr/include/irssi/src/fe-text/term.h
/usr/include/irssi/src/fe-text/textbuffer-view.h
/usr/include/irssi/src/fe-text/textbuffer.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/bans.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/channel-events.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/channel-rejoin.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/ctcp.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/irc-cap.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/irc-channels.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/irc-chatnets.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/irc-commands.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/irc-masks.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/irc-nicklist.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/irc-queries.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/irc-servers-setup.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/irc-servers.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/irc.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/mode-lists.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/modes.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/module.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/netsplit.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/sasl.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/servers-idle.h
/usr/include/irssi/src/irc/core/servers-redirect.h
/usr/include/irssi/src/irc/dcc/dcc-chat.h
/usr/include/irssi/src/irc/dcc/dcc-file-rec.h
/usr/include/irssi/src/irc/dcc/dcc-file.h
/usr/include/irssi/src/irc/dcc/dcc-get.h
/usr/include/irssi/src/irc/dcc/dcc-queue.h
/usr/include/irssi/src/irc/dcc/dcc-rec.h
/usr/include/irssi/src/irc/dcc/dcc-send.h
/usr/include/irssi/src/irc/dcc/dcc-server.h
/usr/include/irssi/src/irc/dcc/dcc.h
/usr/include/irssi/src/irc/dcc/module.h
/usr/include/irssi/src/irc/flood/module.h
/usr/include/irssi/src/irc/notifylist/module.h
/usr/include/irssi/src/irc/notifylist/notify-setup.h
/usr/include/irssi/src/irc/notifylist/notifylist.h
/usr/include/irssi/src/lib-config/iconfig.h
/usr/include/irssi/src/lib-config/module.h
/usr/share/doc/irssi-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/irssi-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/irssi-dev/copyright
/usr/share/lintian/overrides/irssi-dev