Списък на файловете в пакета hpack в sid, архитектура mips

/usr/bin/hpack
/usr/share/doc/hpack/buildinfo_mips.gz
/usr/share/doc/hpack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/hpack/changelog.Debian.mips.gz
/usr/share/doc/hpack/changelog.gz
/usr/share/doc/hpack/copyright