Списък на файловете в пакета gwaterfall в sid, архитектура mips

/usr/bin/waterfall
/usr/share/applications/gwaterfall.desktop
/usr/share/doc/gwaterfall/AUTHORS
/usr/share/doc/gwaterfall/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gwaterfall/changelog.Debian.mips.gz
/usr/share/doc/gwaterfall/copyright
/usr/share/man/man1/waterfall.1.gz
/usr/share/menu/gwaterfall