Списък на файловете в пакета xemacs21-gnome-mule в sid, архитектура m68k

/usr/bin/xemacs-21.4.21-gnome-mule
/usr/bin/xemacs21-gnome-mule
/usr/lib/xemacs-21.4.21/m68k-linux-gnu/gnome-mule/DOC
/usr/lib/xemacs-21.4.21/m68k-linux-gnu/gnome-mule/DUMP
/usr/lib/xemacs-21.4.21/m68k-linux-gnu/gnome-mule/config.values
/usr/share/doc/xemacs21-gnome-mule
/usr/share/man/man1/xemacs-21.4.21-gnome-mule.1.gz
/usr/share/man/man1/xemacs21-gnome-mule.1.gz
/usr/share/menu/xemacs21-gnome-mule