Списък на файловете в пакета sga в sid, архитектура m68k

/usr/bin/sga
/usr/bin/sga-align
/usr/bin/sga-astat
/usr/bin/sga-bam2de
/usr/bin/sga-mergeDriver
/usr/share/doc/sga/README.Debian
/usr/share/doc/sga/README.gz
/usr/share/doc/sga/README.md
/usr/share/doc/sga/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sga/copyright
/usr/share/doc/sga/examples/sga-celegans.sh
/usr/share/doc/sga/index.html
/usr/share/man/man1/sga-align.1.gz
/usr/share/man/man1/sga-astat.1.gz
/usr/share/man/man1/sga-bam2de.1.gz
/usr/share/man/man1/sga-mergeDriver.1.gz
/usr/share/man/man1/sga.1.gz