Списък на файловете в пакета libreoffice-kde5 в sid, архитектура m68k

/usr/lib/libreoffice/program/libvclplug_gtk3_kde5lo.so
/usr/lib/libreoffice/program/lo_kde5filepicker
/usr/share/bug/libreoffice-kde5/presubj
/usr/share/doc/libreoffice-kde5
/usr/share/metainfo/org.libreoffice.kde.metainfo.xml
/usr/share/templates/.source/soffice.odg
/usr/share/templates/.source/soffice.odp
/usr/share/templates/.source/soffice.ods
/usr/share/templates/.source/soffice.odt
/usr/share/templates/soffice.odg.desktop
/usr/share/templates/soffice.odp.desktop
/usr/share/templates/soffice.ods.desktop
/usr/share/templates/soffice.odt.desktop