Списък на файловете в пакета libqt5network5 в sid, архитектура m68k

/usr/lib/m68k-linux-gnu/libQt5Network.so.5
/usr/lib/m68k-linux-gnu/libQt5Network.so.5.11
/usr/lib/m68k-linux-gnu/libQt5Network.so.5.11.3
/usr/lib/m68k-linux-gnu/qt5/plugins/bearer/libqconnmanbearer.so
/usr/lib/m68k-linux-gnu/qt5/plugins/bearer/libqgenericbearer.so
/usr/lib/m68k-linux-gnu/qt5/plugins/bearer/libqnmbearer.so
/usr/share/doc/libqt5network5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt5network5/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libqt5network5