Списък на файловете в пакета icinga2 в sid, архитектура m68k

/usr/share/doc/icinga2/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/icinga2/NEWS.gz
/usr/share/doc/icinga2/README.md
/usr/share/doc/icinga2/TODO.Debian
/usr/share/doc/icinga2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/icinga2/changelog.gz
/usr/share/doc/icinga2/copyright