Списък на файловете в пакета htop в sid, архитектура m68k

/usr/bin/htop
/usr/share/applications/htop.desktop
/usr/share/doc/htop/AUTHORS
/usr/share/doc/htop/README
/usr/share/doc/htop/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/htop/changelog.Debian.m68k.gz
/usr/share/doc/htop/changelog.gz
/usr/share/doc/htop/copyright
/usr/share/man/man1/htop.1.gz
/usr/share/pixmaps/htop.png