Списък на файловете в пакета glogg в sid, архитектура m68k

/usr/bin/glogg
/usr/share/applications/glogg.desktop
/usr/share/doc-base/glogg
/usr/share/doc/glogg/README.md
/usr/share/doc/glogg/TODO
/usr/share/doc/glogg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/glogg/changelog.Debian.m68k.gz
/usr/share/doc/glogg/copyright
/usr/share/doc/glogg/documentation.html
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/glogg.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/glogg.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/glogg.svg
/usr/share/man/man1/glogg.1.gz