Списък на файловете в пакета tetgen в sid, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/tetgen
/usr/share/doc/tetgen/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tetgen/changelog.Debian.kfreebsd-i386.gz
/usr/share/doc/tetgen/copyright
/usr/share/doc/tetgen/examples/example.poly
/usr/share/man/man1/tetgen.1.gz