Списък на файловете в пакета lzip в sid, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/lzip.lzip
/usr/share/doc/lzip/NEWS.gz
/usr/share/doc/lzip/README.Debian
/usr/share/doc/lzip/README.gz
/usr/share/doc/lzip/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lzip/changelog.gz
/usr/share/doc/lzip/copyright
/usr/share/info/lzip.lzip.info.gz
/usr/share/man/man1/lzip.lzip.1.gz