Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-mysql-vhost в sid, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/lighttpd/mod_mysql_vhost.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-mysql-vhost/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-mysql-vhost/README
/usr/share/doc/lighttpd-mod-mysql-vhost/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-mysql-vhost/changelog.gz
/usr/share/doc/lighttpd-mod-mysql-vhost/copyright