Списък на файловете в пакета libthemedsupport в sid, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/guile/2.0/extensions/libthemedsupport.so
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/guile/2.0/extensions/libthemedsupport.so.0
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/guile/2.0/extensions/libthemedsupport.so.0.0.0
/usr/share/doc/libthemedsupport/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libthemedsupport/changelog.gz
/usr/share/doc/libthemedsupport/copyright