Списък на файловете в пакета libnvtt2 в sid, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libnvcore.so.2
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libnvcore.so.2.0.8
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libnvimage.so.2
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libnvimage.so.2.0.8
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libnvmath.so.2
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libnvmath.so.2.0.8
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libnvtt.so.2
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libnvtt.so.2.0.8
/usr/share/doc/libnvtt2/NVIDIA_Texture_Tools_README.txt.gz
/usr/share/doc/libnvtt2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnvtt2/changelog.Debian.kfreebsd-i386.gz
/usr/share/doc/libnvtt2/changelog.gz
/usr/share/doc/libnvtt2/copyright