Списък на файловете в пакета libafflib0v5 в sid, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libafflib.so.0
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/libafflib.so.0.0.0
/usr/share/doc/libafflib0v5/AUTHORS
/usr/share/doc/libafflib0v5/BUGLIST.txt
/usr/share/doc/libafflib0v5/FAQ.txt.gz
/usr/share/doc/libafflib0v5/NEWS.gz
/usr/share/doc/libafflib0v5/README
/usr/share/doc/libafflib0v5/aff4_crypto.txt.gz
/usr/share/doc/libafflib0v5/announce_1.0.txt.gz
/usr/share/doc/libafflib0v5/announce_1.7.txt.gz
/usr/share/doc/libafflib0v5/announce_1.8.txt.gz
/usr/share/doc/libafflib0v5/announce_2.2.txt
/usr/share/doc/libafflib0v5/announce_3.0.txt.gz
/usr/share/doc/libafflib0v5/announce_3.3.5.txt
/usr/share/doc/libafflib0v5/announce_3.3.txt
/usr/share/doc/libafflib0v5/announce_3.7.5.txt
/usr/share/doc/libafflib0v5/announce_3.7.txt
/usr/share/doc/libafflib0v5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libafflib0v5/changelog.gz
/usr/share/doc/libafflib0v5/copyright
/usr/share/doc/libafflib0v5/crypto_api.txt
/usr/share/doc/libafflib0v5/crypto_design.txt.gz
/usr/share/doc/libafflib0v5/crypto_doc.txt.gz
/usr/share/doc/libafflib0v5/filetypes.txt
/usr/share/doc/libafflib0v5/threading.txt
/usr/share/doc/libafflib0v5/upload.txt