Списък на файловете в пакета katepart в sid, архитектура kfreebsd-i386

/usr/lib/kde4/katepart.so
/usr/lib/kde4/ktexteditor_autobrace.so
/usr/lib/kde4/ktexteditor_exporter.so
/usr/lib/kde4/ktexteditor_hlselection.so
/usr/lib/kde4/ktexteditor_iconinserter.so
/usr/lib/kde4/ktexteditor_insertfile.so
/usr/share/doc/katepart/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/katepart/copyright
/usr/share/kde4/services/katepart.desktop
/usr/share/kde4/services/ktexteditor_autobrace.desktop
/usr/share/kde4/services/ktexteditor_autobrace_config.desktop
/usr/share/kde4/services/ktexteditor_exporter.desktop
/usr/share/kde4/services/ktexteditor_hlselection.desktop
/usr/share/kde4/services/ktexteditor_iconinserter.desktop
/usr/share/kde4/services/ktexteditor_insertfile.desktop