Списък на файловете в пакета frozen-bubble в sid, архитектура kfreebsd-i386

/usr/games/frozen-bubble
/usr/games/frozen-bubble-editor
/usr/lib/games/frozen-bubble/fb-server
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/perl5/5.28/auto/Games/FrozenBubble/CStuff/CStuff.bs
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/perl5/5.28/auto/Games/FrozenBubble/CStuff/CStuff.so
/usr/share/applications/frozen-bubble.desktop
/usr/share/doc/frozen-bubble/AUTHORS
/usr/share/doc/frozen-bubble/README
/usr/share/doc/frozen-bubble/README.Debian
/usr/share/doc/frozen-bubble/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/frozen-bubble/changelog.Debian.kfreebsd-i386.gz
/usr/share/doc/frozen-bubble/changelog.gz
/usr/share/doc/frozen-bubble/copyright
/usr/share/doc/frozen-bubble/examples/fb-server.conf
/usr/share/doc/frozen-bubble/examples/fb-server.init
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/frozen-bubble.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/frozen-bubble.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/frozen-bubble.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/frozen-bubble.png
/usr/share/man/man1/frozen-bubble-editor.1p.gz
/usr/share/man/man1/frozen-bubble.1p.gz
/usr/share/man/man3/Games::FrozenBubble.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Games::FrozenBubble::NetDiscover.3pm.gz
/usr/share/menu/frozen-bubble
/usr/share/perl5/Games/FrozenBubble.pm
/usr/share/perl5/Games/FrozenBubble/CStuff.pm
/usr/share/perl5/Games/FrozenBubble/Config.pm
/usr/share/perl5/Games/FrozenBubble/LevelEditor.pm
/usr/share/perl5/Games/FrozenBubble/MDKCommon.pm
/usr/share/perl5/Games/FrozenBubble/Net.pm
/usr/share/perl5/Games/FrozenBubble/NetDiscover.pm
/usr/share/perl5/Games/FrozenBubble/Stuff.pm
/usr/share/perl5/Games/FrozenBubble/Symbols.pm
/usr/share/pixmaps/frozen-bubble.xpm