Списък на файловете в пакета tessa-mpi в sid, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/bin/tessa-mpi
/usr/share/doc/tessa-mpi