Списък на файловете в пакета tcliis в sid, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/tcltk/x86_64-kfreebsd-gnu/tcliis1.0/libtcliis1.0.so
/usr/lib/tcltk/x86_64-kfreebsd-gnu/tcliis1.0/pkgIndex.tcl
/usr/share/doc/tcliis/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tcliis/changelog.gz
/usr/share/doc/tcliis/changelog.html.gz
/usr/share/doc/tcliis/copyright