Списък на файловете в пакета ocamlmod в sid, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/bin/ocamlmod
/usr/share/doc/ocamlmod/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ocamlmod/changelog.gz
/usr/share/doc/ocamlmod/copyright
/usr/share/man/man1/ocamlmod.1.gz