Списък на файловете в пакета libsbml5-java в sid, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/libsbmlj.so
/usr/share/doc/libsbml5-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsbml5-java/changelog.gz
/usr/share/doc/libsbml5-java/copyright
/usr/share/java/libsbmlj.jar
/usr/share/lintian/overrides/libsbml5-java