Списък на файловете в пакета libqt5printsupport5 в sid, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/x86_64-kfreebsd-gnu/libQt5PrintSupport.so.5
/usr/lib/x86_64-kfreebsd-gnu/libQt5PrintSupport.so.5.10
/usr/lib/x86_64-kfreebsd-gnu/libQt5PrintSupport.so.5.10.1
/usr/lib/x86_64-kfreebsd-gnu/qt5/plugins/printsupport/libcupsprintersupport.so
/usr/share/doc/libqt5printsupport5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt5printsupport5/changelog.gz
/usr/share/doc/libqt5printsupport5/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libqt5printsupport5