Списък на файловете в пакета libavresample4 в sid, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/x86_64-kfreebsd-gnu/libavresample.so.4
/usr/lib/x86_64-kfreebsd-gnu/libavresample.so.4.0.0
/usr/share/doc/libavresample4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libavresample4/changelog.gz
/usr/share/doc/libavresample4/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libavresample4