Списък на файловете в пакета dovecot-imapd в sid, архитектура kfreebsd-amd64

/etc/ufw/applications.d/dovecot-imapd
/usr/lib/dovecot/imap
/usr/lib/dovecot/imap-hibernate
/usr/lib/dovecot/imap-login
/usr/lib/dovecot/imap-urlauth
/usr/lib/dovecot/imap-urlauth-login
/usr/lib/dovecot/imap-urlauth-worker
/usr/lib/dovecot/modules/lib02_imap_acl_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib11_imap_quota_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib30_imap_zlib_plugin.so
/usr/lib/dovecot/modules/lib95_imap_stats_plugin.so
/usr/share/bug/dovecot-imapd
/usr/share/doc/dovecot-imapd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dovecot-imapd/changelog.gz
/usr/share/doc/dovecot-imapd/copyright
/usr/share/dovecot/conf.d/20-imap.conf