Списък на файловете в пакета kid3-dbgsym в sid, архитектура ia64

/usr/lib/debug/.build-id/16/140e003e81cd76de521e86c3b5bbcd75b26ca2.debug
/usr/share/doc/kid3-dbgsym