Списък на файловете в пакета xvt в sid, архитектура i386

/usr/bin/xvt
/usr/share/applications/xvt.desktop
/usr/share/doc/xvt/README.gz
/usr/share/doc/xvt/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xvt/copyright
/usr/share/man/man1/xvt.1.gz