Списък на файловете в пакета quickroute-gps в sid, архитектура i386

/usr/bin/quickroute-gps
/usr/lib/quickroute-gps/ExifLibrary.dll
/usr/lib/quickroute-gps/ICSharpCode.SharpZipLib.dll
/usr/lib/quickroute-gps/PowerCollections.dll
/usr/lib/quickroute-gps/QuickRoute.BusinessEntities.dll
/usr/lib/quickroute-gps/QuickRoute.Common.dll
/usr/lib/quickroute-gps/QuickRoute.Controls.dll
/usr/lib/quickroute-gps/QuickRoute.GPSDeviceReaders.GlobalSatGH615MReader.dll
/usr/lib/quickroute-gps/QuickRoute.GPSDeviceReaders.JJConnectRegistratorSEReader.dll
/usr/lib/quickroute-gps/QuickRoute.GPSDeviceReaders.SerialPortDeviceReader.dll
/usr/lib/quickroute-gps/QuickRoute.Publishers.DOMAPublisher.dll
/usr/lib/quickroute-gps/QuickRoute.Resources.dll
/usr/lib/quickroute-gps/QuickRoute.exe
/usr/lib/quickroute-gps/QuickRoute.exe.config
/usr/share/applications/quickroute-gps.desktop
/usr/share/doc/quickroute-gps/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/quickroute-gps/copyright
/usr/share/man/man1/quickroute-gps.1.gz
/usr/share/pixmaps/QuickRoute_32x32.xpm
/usr/share/pixmaps/quickroute-gps.xpm