Списък на файловете в пакета python3-ldb в sid, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libpyldb-util.cpython-37m-i386-linux-gnu.so.2
/usr/lib/i386-linux-gnu/libpyldb-util.cpython-37m-i386-linux-gnu.so.2.0.8
/usr/lib/python3/dist-packages/_ldb_text.py
/usr/lib/python3/dist-packages/ldb.cpython-37m-i386-linux-gnu.so
/usr/share/doc/python3-ldb/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-ldb/copyright
/usr/share/lintian/overrides/python3-ldb