Списък на файловете в пакета ml-burg в sid, архитектура i386

/usr/bin/ml-burg
/usr/lib/smlnj/bin/.heap/ml-burg.x86-linux
/usr/lib/smlnj/bin/ml-burg
/usr/share/doc/ml-burg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ml-burg/copyright
/usr/share/doc/ml-burg/examples/example1.burg
/usr/share/doc/ml-burg/examples/example2.burg.gz
/usr/share/man/man1/ml-burg.1.gz