Списък на файловете в пакета minetest в sid, архитектура i386

/usr/games/minetest
/usr/share/applications/net.minetest.minetest.desktop
/usr/share/doc/minetest/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/minetest/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/minetest/changelog.gz
/usr/share/doc/minetest/copyright
/usr/share/man/man6/minetest.6.gz