Списък на файловете в пакета mate-sntray-plugin в sid, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/mate-panel/libsntray-mate.so
/usr/share/doc/mate-sntray-plugin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mate-sntray-plugin/copyright
/usr/share/mate-panel/applets/org.vala-panel.SNTray.mate-panel-applet